Moving you forward
0174 350 350Contact

Adoptieprogramma

Het succes van je organisatie zit in je mensen

Digitaal vaardige en blije medewerkers brengen je organisatie vooruit. Daarom moet ICT leuk zijn. Die visie hebben we verwerkt in ons adoptie-aanbod. Je kunt er dus zorgeloos op vertrouwen dat je medewerkers mee kunnen in de veranderingen en er het optimale uit halen.

Bekijk de voordelen
De techniek voorbij

Met plezier samen het nieuwe ontdekken

Werken met Teams en Microsoft 365 brengt verandering voor je medewerkers en je organisatie. De adoptie van deze veranderingen gaat niet alleen over de technologie, de functies en de ‘knoppen’. Veel belangrijker is de nieuwe manier van werken, de processen en afspraken die daarbij horen. Onze adoptietrajecten zijn daarom natuurlijk enthousiasmerend en gericht op de praktische vaardigheden, maar ze gaan ook vérder: met elkaar nadenken over het nieuwe samenwerken en over veilig (hybride) werken. In onze Adoptie-as-a-Service aanpak helpen we je daarmee verder, zodat medewerkers met plezier de oneindige samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft 365 ontdekken. En er vervolgens alles uit kunnen halen wat erin zit.

Training

IT Adoptie

Organisaties ondergaan momenteel een snelle digitalisering. Dit houdt in dat het succes van deze organisaties steeds meer afhankelijk is van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. In de praktijk blijkt echter dat veel werknemers minder digitaal vaardig zijn dan hun werkgevers veronderstellen. De menselijke factor wordt vaak onderschat bij de digitale transformatie.

Het IT-adoptieprogramma omvat de volgende elementen:

  • Het aanleren van vaardigheden om effectief te werken met Office 365 (technische aspecten).
  • Bewustwording van cybersecurity (beveiliging).
Bekijk ons programma
IT Adoptie

De voordelen

Wij bieden een programma dat jouw medewerkers in staat stelt om efficiënter gebruik te maken van ICT-middelen.

Onze aanpak omvat het creëren van een gestructureerde werkomgeving op het gebied van ICT en informatiebeveiliging binnen jouw organisatie. Daarnaast vergroten wij het bewustzijn van jouw medewerkers met betrekking tot privacywetgeving en datalekken. Het resultaat hiervan zijn tevreden en enthousiaste medewerkers die zelfverzekerd met ICT omgaan.

Tevens verminderen wij de risico's op cyberaanvallen en ransomware. Ons programma leidt tot verbetering van de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van jouw medewerkers. Bovendien stimuleren wij slimmer samenwerken, wat resulteert in een verhoogde (IT-)productiviteit.

aanpak

Vergroot digitale vaardigheden 

stap 1

Behoefteanalyse

Ons proces begint met een analyse van jouw organisatie. We luisteren naar jouw doelstellingen, uitdagingen en de bestaande digivaardigheden van jouw medewerkers. Deze informatie helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen van waar jouw organisatie zich momenteel bevindt.

stap 2

Op maat gemaakte oplossingen

Op basis van de behoefteanalyse ontwikkelen we een op maat gemaakte trainingsoplossing. Dit omvat de selectie van relevante trainingsprogramma's, de keuze van trainingsmethoden en -tools, en het bepalen van de juiste leerpaden voor jouw medewerkers.

stap 3

Implementatie

Na goedkeuring gaan we over tot de implementatie van de training. Dit omvat het plannen van trainingssessies, het leveren van lesmateriaal en het begeleiden van de medewerkers gedurende het hele leerproces.

Stap 4

Monitoring en evaluatie

De training eindigt niet wanneer de implementatie is voltooid. We blijven betrokken bij jouw organisatie om de voortgang van de training te volgen en ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden behaald. Indien nodig passen we het programma aan om te zorgen voor een optimaal leerresultaat.

stap 5

Onderhoud en toekomstige groei

Wij geloven in langetermijnsucces. Naast het leveren van initiële training, bieden we ondersteuning en advies om ervoor te zorgen dat jouw organisatie blijft groeien in digivaardigheid, ook in een steeds veranderende digitale omgeving.

Klantcase

Voor een écht duurzaam resultaat

Ook voor jouw organisatie kunnen we een adoptietraject realiseren. Het belangrijkste doel daarvan is: een breed draagvlak onder je medewerkers creëren. Elementen daarin zijn de key users, een kickoff-bijeenkomst, een basistraining voor iedereen en een pilot. Op de dag van de livegang zijn we er samen met de key users om je medewerkers te helpen en na een maand evalueren we of de verwachtingen zijn waargemaakt.

Daarna volgt de fase die nooit stopt; Adoptie-as-a-Service zoals wij dat noemen. Je medewerkers krijgen brede ondersteuning om zich voortdurend verder te ontwikkelen en bij te blijven, we helpen je met het borgen en optimaliseren van de nieuwe manier van werken en zorgen voor onderhoud van je Microsoft 365-omgeving. 

Adoptietraject voor succesvolle implementatie

Lees meer

Leer (samen)werken met Office 365

Leer jouw medewerkers werken met Sharepoint, Onedrive, Teams en overige Office 365 apps. Voor een goede begeleiding van jouw medewerkers en een zachte landing van Office 365 technologie in jouw organisatie.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.