Moving you forward
0174 350 350Contact

Laatste versie 7 april 2023

Privacyverklaring

Omdat gevoelige informatie goed geregeld moet zijn.

Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere Cloud-technologie zorgen namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende digitale economie verbeteren.

Venéco als verwerker van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen en/of vragen te stellen. Hierbij laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Vaak zullen dat bedrijfsgegevens zijn, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.


Wij verwerken je persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten en de doeleinden die daarmee samenhangen, zoals het verlenen van support, het beveiligen van onze diensten en voor het versturen van facturen voor het gebruik van onze diensten.

Meer specifiek verwerken wij je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het registratieproces dat je doorloopt om de Venéco-diensten in gebruik te nemen en een overeenkomst af te sluiten;
 • Het verlenen van toegang tot de Venéco-diensten;
  Het verwerken van het door jou ingevulde (contact)formulier op onze websites;
 • Het versturen van nieuwsbrieven wanneer je daarvoor bent aangemeld;
  Het via e-mail of telefonisch beantwoorden van supportvragen die gesteld zijn in relatie tot het gebruik van onze diensten;
 • Naast de serviceberichten die in de diensten worden weergegeven, kan het voorkomen dat wij serviceberichten naar je e-mailadres sturen met betrekking tot onze diensten;
 • Het versturen van uitnodigingen om mee te doen aan onderzoeken naar bijvoorbeeld tevredenheid en loyaliteit van onze klanten of mee te denken over nieuwe functionaliteiten in de Venéco-diensten

Wij verwerken hierbij de volgende gegevens:

 • Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele gegevens die je uit eigen beweging invult in het bericht.
 • Registratie: Naam, functie, geslacht en contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres etc). Bedrijfsgegevens (NAW-, betaalgegevens, BTW-, KvK-nummer);
 • Gebruik: Naam, e-mailadres, functie en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om je offertes, opdrachten, informatie, werkbonnen, oplossingen en facturen te kunnen sturen;
 • Toegang: Inloggegevens, bestaande uit een e-mailadres en een wachtwoord;
 • Nieuwsbrieven: Naam, geslacht en e-mailadres. Bij iedere nieuwsbrief is een afmeldmogelijkheid opgenomen.
 • Supportvragen: Naam, geslacht, e-mailadres, functie en telefoonnummer;
 • Serviceberichten: Naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Marketingdoeleinden ter verbetering van onze dienstverlening: Naam, geslacht, functie en e- mailadres.

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Waarom Venéco gegevens nodig heeft

Venéco verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Venéco je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit zakelijke ICT dienstverlening.

Hoe lang Venéco gegevens bewaart

Venéco bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens zijn verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Venéco verstrekt je persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze diensten, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Venéco worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Venéco gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Als je onze website voor het eerst bezoekt krijg je een toestemmingsformulier in beeld waar je gevraagd wordt om aan te geven of je akkoord gaat met de standaardinstellingen of aangepaste instellingen wil maken. In dit toestemmingsformulier is een aanvullende privacy verklaring opgenomen waarin je kunt nalezen welke cookies, voor welke doeleinden worden geplaats als je daarmee akkoord gaat. De cookies zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken en per rubriek kun je toestemming geven. Als je de instellingen wil nakijken of aanpassen, of als je de aanvullende verklaring wil nalezen dan kan dit hier.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van deze website goed door. Op die manier kan je er van tevoren voor zorgen dat je op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met jouw gegevens omgaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit schriftelijk wordt ingediend. Hierbij kan gevraagd worden om je te identificeren om misbruik te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van je persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de Venéco-diensten, het niet meer kunnen beantwoorden van supportaanvragen en/of het niet meer kunnen inloggen bij de Venéco-diensten.

Beveiligen

Venéco vindt de bescherming van je (persoons)gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatig gebruik. De website van Venéco maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging en beschikbaarheid van de Venéco-dienst te waarborgen. Daarnaast beschikt Venéco over een ISO9001, ISO27001- en NEN7510-certificaat waarbij de interne beheersing van onze processen getoetst is en ieder jaar opnieuw wordt getoetst.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Venéco verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Venéco op via privacy@veneco.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over je privacy, deze privacyverklaring en/of de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op via: privacy@veneco.nl, of telefoonnummer 0174-350350.