Thuiswerken en cyberveiligheid: 20 tips voor een sterke combinatie 

Thuiswerken en cyberveiligheid: tips voor een sterke combinatie 

In en rond Venéco

In en rond Venéco

Thuiswerken en cyberveiligheid: tips voor een sterke combinatie 

Thuiswerken en online samenwerken is een vast onderdeel geworden van ons werkzame leven. Daardoor lopen werk en privé echter meer door elkaar en dit kan extra beveiligingsrisico’s opleveren. Goed om medewerkers nog eens nadrukkelijk te wijzen op de cyberrisico’s. Voor optimale cyberveiligheid is er echter een mix aan maatregelen nodig. Dat betekent naast het voortdurend creëren van ‘awareness’ bij medewerkers ook adequate technische beveiliging met VPN-verbindingen, firewalls, twee- of meerfactor-authenticatie enzovoorts.  

Tips voor de thuiswerker én de organisatie om veiligheid te garanderen, en productiviteit en gebruiksplezier te behouden.  

10 tips voor de thuiswerker 

#1. Werk uitsluitend.. 
– op het apparaat dat je van je werkgever hebt gekregen
– via het beveiligde netwerk van je werkgever
– met de vertrouwde toepassingen 
Alleen dan weet je zeker dat je binnen een beveiligde omgeving werkt en de risico’s tot een minimum beperkt.

#2. Volg de richtlijnen van je werkgever voor het gebruik van hard- en software en overleg altijd als je denkt dat je hiervan af moet wijken om je werk goed te kunnen doen.

#3. Wees zorgvuldig met wat je op je werk-apparaat (ook je telefoon!) doet als het gaat om social media, streamen en downloaden. Doe dit uitsluitend op privé-apparaten. Dat houdt werk en privé gescheiden en voorkomt dat je werk-apparaat ‘besmet’ raakt.

#4. Wees alert op de phishingmails rond bijvoorbeeld corona. Cybercriminelen spelen in op onze ‘corona-nieuwsgierigheid.’ Klik dus niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die je niet verwacht.

#5. Ook je huisgenoten zijn misschien vaker thuis? Ga bewust om met informatie en kijk uit met wat je deelt in berichtenapps of tijdens een videoconference.

#6. Wees voorzichtig met ‘openbare diensten’ voor het verzenden van grote zakelijke bestanden (bijvoorbeeld Wetransfer) of voor opslag (bijvoorbeeld Dropbox). Overleg met je werkgever of je van deze diensten gebruik kunt maken voor je werk en of er veiligere alternatieven zijn.

#7. Videobellen is een prettig alternatief als er niet fysiek overlegd kan worden. Maar wees voorzichtig! Doe dit niet via gratis beschikbare apps (zoals Whatsapp of Facetime) voor zakelijke doeleinden. Overleg met je werkgever welke voorzieningen je wel veilig kunt gebruiken.

#8. Volg de richtlijnen van je werkgever over het gebruik van hard- en software, zoals privé-apparatenhet installeren van applicaties of het gebruik van openbare (wifi)netwerken.

#9. Kijk nog eens kritisch naar je wachtwoorden; zijn ze sterk en uniek? Vernieuw ze een keer extra.

#10. En ten slotte: laat je zakelijke laptop en andere apparatuur nooit onbeheerd achter, ook niet op de keukentafel, en log altijd uit als je even weggaat!


10 tips v
oor de organisatie

#1. Zorg voor een duidelijk thuiswerkbeleid, ook op IT-gebied. Communiceer dit en monitor of het goed wordt opgevolgd. Onderstaande tips kunnen in dat beleid worden verwerkt.

#2. Leg vast welke apparaten een medewerker thuis mag gebruiken voor zakelijke doeleinden. Privé-apparatuur? Zo ja, waar moet die aan voldoen als ze bijvoorbeeld geen laptop van het werk hebben? Monitor of de juiste updates (om virussen te voorkomen) erop staan.

#3. Zorg dat thuiswerkmogelijkheden (privé en/of zakelijk) getest en geüpdatet zijn, met de meest recente updates.

#4. Leg vast welke ‘openbare applicaties’ medewerkers mogen gebruiken voor hun werk als bijvoorbeeld de eigen bedrijfsapplicaties niet toereikend zijn (voor het versturen of opslaan van grote bestanden) of voor videobellen.

#5. Zorg voor veilige verbindingen met bedrijfsapplicaties of bedrijfsservers, bij voorkeur VPN-verbindingen. Ozorg dat alleen bepaalde IPadressen verbinding mogen maken. Benadruk dat medewerkers alleen via het eigen bedrijfsnetwerk/VPN-verbinding werkt en geen gebruik maakt van openbare wifi-netwerken.

#6. Voer een consciëntieus wachtwoord-beleid. Laat medewerkers geregeld (eventueel geautomatiseerd) hun wachtwoord vernieuwen.

#7. Maak medewerkers duidelijk dat computers en andere apparatuur niet onbeheerd thuis op tafel blijven liggen en dat er wordt uitgelogd als men iets anders gaat doen.

#8. Zorg dat webapplicaties en data die extern te bereiken zijn door thuiswerkers (CRM, boekhouding) beveiligd zijn door het dataverkeer te versleutelen en met bijvoorbeeld twee– of meerfactor authenticatie.

#9. Check – nu meer mensen thuiswerken – of licenties en capaciteit van het bedrijfsnetwerk voldoende zijn (VPNservernetwerkcapaciteittelecominfrastructuur enzovoorts).

#10. Wijs medewerkers regelmatig op het gevaar van phishing-mails, zeker nu rond het coronavirus.

 

Neem contact met ons op:

Behoefte aan meer informatie over optimaal veilig werken?
Neem dan contact met ons op via info@veneco.nl of 0174 – 615 415.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!