Moving you forward
0174 350 350Contact

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

"Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen"

In onze sector werken we veel met materialen en producten die belastend kunnen zijn voor het milieu. Verantwoord omgaan met deze materialen is dus van groot belang om duurzame productie en consumptie te verzekeren.

De wereld verandert snel

Dat vraagt om een partner die meedenkt

Dat doen we niet alleen, maar samen met onze strategische partners. Ieder van onze partners heeft zijn eigen beleid om bij te dragen aan en verantwoordelijk om te gaan met de producten die wij verkopen. Met name onze hardware-partners spelen hierin een belangrijke rol. Zo hebben onze partners HP en HPE een uitgebreid duurzaamheidsbeleid en initieert partner Cisco diverse initiatieven voor een duurzame maatschappij.

Binnen onze eigen organisatie kijken we ook naar de mogelijkheden om zo duurzaam en verantwoord mogelijk om te gaan met middelen en materialen. Zo brengen we hardware naar sociale werkplaatsen voor verantwoord afvalverwerking, verzamelen we cartridges en telefoons voor KIKA en bieden we dezelfde mogelijkheden ook aan onze klanten, zodat zij ook kunnen bijdragen aan deze doelstelling. Bovendien kijken we naar het hergebruiken van middelen, om afvalstromen te verkleinen.

Behalve SDG 12 ondersteunen we ook andere SDG's, zoals SDG 13 om klimaatactie te ondernemen. 

Meer lezen