Moving you forward
0174 350 350Contact

MVO: mens en milieu staan centraal

'Als mensen lekker in hun vel zitten, zijn zij van veel meer waarde'

Onze visie en missie is volledig gericht op mensen. Vanuit onze organisatie helpen we mensen vooruit. Zakelijk betekent dat prettige werkomstandigheden inrichten met de juiste ICT-oplossing voor iedereen, maar daar buiten richten we ons ook op het welzijn van mensen. Dat doen we aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties én in de breedste zin van het woord: voor onze eigen medewerkers, de medewerkers van onze klanten en partners en de mensen in onze directe omgeving. 

Dit zijn de Sustainable Development Goals die wij ondersteunen

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Lees verder

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Lees verder

SDG 13: Klimaatactie

Lees verder
Sustainable Development Goals

Bijdragen aan maatschappelijke doelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal

In 2015 hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda opgesteld die moet leiden tot een duurzame ontwikkeling van de wereld. Aan de hand van 17 doelen draagt ieder land bij om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 

In Nederland werken ministeries en maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) samen om de SDG's te behalen. Daarin zien wij ook een verantwoordelijkheid voor onze organisatie. We kunnen invloed hebben op vele van de 17 SDG's, maar waar we écht het verschil in maken of kunnen maken zijn: 

  • het verzekeren van een goede gezondheid en het promoten van welzijn voor alle leeftijden (SDG 3)
  • het verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12) 
  • actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG 13) 
Groene processen in onze organisatie

Steeds een stap verder

Onze bedrijfsactiviteiten zijn zo duurzaam mogelijk ingericht. Uitgangspunt is het behoud van het milieu of een minimale belasting daarvan. Dit begint bij papierloos werken, elektrisch rijden, afval scheiden, batterijen verzamelen en zonnepanelen op het dak. Maar we gaan verder, door hardware te verzamelen en dit verantwoord te laten verwerken, als werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zamelen we cartridges en telefoons in en sponsoren we met de opbrengst hiervan de behandeling van kinderkanker via KiKa. 

Verbinding en vitaliteit

De maatschappij dichtbij ondersteunen

Wij geloven in de positieve energie die ontstaat als mensen zich verbonden voelen met elkaar, als ze vitaal kunnen worden en blijven. Zo kunnen ze hun creativiteit ontwikkelen om bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving. Daarom willen we mensen in onze omgeving vooruithelpen. Dat begint bij onze eigen medewerkers, waar we een eigen vitaal-programma voor hebben. Vanuit dit vitaal-programma organiseren we activiteiten en workshops om sportiviteit, mentale gezondheid en goede voeding te stimuleren.

Maar we gaan verder. Zo ondersteunen we vele lokale sportverenigingen en initiatieven in de regio die mensen dichter bij elkaar brengen. Dit geloof in de kracht van verbinding en vitaliteit is de basis van ons sponsorbeleid. 

Partnership met Museum Panorama Mesdag

Lees verder

Duurzaamheid bij KPN

Lees verder

Partnership met Venéco-VELO 

Lees verder

Wil jij op een verantwoorde manier omgaan met ICT binnen jouw organisatie? 

Neem contact met ons op