Venéco & ISO

Voor veiligheid en zekerheid.

Cyberveiligheid is topprioriteit

Driedubbele expertise maakt ICT veiliger.

Venéco is gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) en NEN 7510 (informatiebeveiliging in de gezondheidszorg). Dit zijn internationaal de hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden voor volstrekt veilig en betrouwbaar omgaan met ICT-systemen en data-stromen.

Van levensbelang

Certificering op dit niveau betekent dat Venéco alle bedrijfsprocessen op mogelijk veiligheidsrisico’s heeft doorlopen, doordacht en van passende maatregelen heeft voorzien: hardware, verbindingen, werkplekken, wachtwoorden-, toegangs- en personeelsbeleid, opslag van data en documenten, enzovoorts. En niet alleen voor Venéco zelf, maar ook voor de cloudoplossing van Venéco. Venéco is nu een ICT-fort, waarbinnen alles wat relaties aan Venéco toevertrouwen, beschermd en beveiligd is. Dat is altijd van belang, en in de gezondheidszorg soms van lévensbelang.

Driedubbele expertise

Dankzij deze ISO- en NEN-certificering is Venéco een ideale sparringpartner voor cyberveiligheid. Eén die niet alleen de theorie en de techniek kent, maar ook de dagelijkse praktijk. Vanuit deze driedubbele expertise kan Venéco optimaal adviseren als het gaat om toekomstbestendige (cyber)veiligheid, de noodzakelijke (technische) maatregelen treffen en voor de noodzakelijke ‘bewustwording’ zorgen.

Meer over Véneco

Ontdek Venéco & MVO