Venéco & privacy

Voor wettelijke bescherming van persoonsgegevens.

Privacy en persoonsgegevens

Gevoelige informatie is goed geregeld.

Sinds 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee is de bescherming van persoonsgegevens in de hele Europese Unie op eenzelfde manier  geregeld. Organisaties en bedrijven hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Venéco heeft zelfs een dubbele verantwoordelijkheid.

Gegevensverantwoordelijke.

Venéco is ‘gegevensverantwoordelijke’ voor alle (relatie)gegevens die in het CRM-systeem worden geregistreerd. Zodra iemand als relatie wordt aangemaakt, komen de contactgegevens in dit systeem. Zo kan Venéco support verlenen of informatie sturen over gewijzigde diensten. Als gegevensverantwoordelijke houdt Venéco zich aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens; onder ‘Maatregelen’ staat welke maatregelen Venéco in dit kader heeft genomen.

Verwerker.

Volgens de AVG is de klant gegevensverantwoordelijke voor alle data die verwerkt wordt bij diensten van Venéco. Zoals gebruikers die worden toegevoegd en verwijderd, of data en documenten die klant en gebruikers toevoegen aan deze diensten. Venéco is ‘verwerker’ voor alle gegevens die verwerkt worden in de diensten die relaties afnemen en heeft de wettelijke plicht hier correct mee om te gaan; onder ‘Maatregelen’ staat welke maatregelen Venéco in dit kader heeft genomen.

Maatregelen.

Venéco doet er alles aan data zo goed mogelijk te beveiligen. In de ‘Verwerkersovereenkomst’ staan de maatregelen die Venéco hiervoor heeft genomen. Deze overeenkomst wordt op verzoek beschikbaar gesteld. Naast beveiliging van data zijn er organisatorische maatregelen genomen. In de privacyverklaring staat welke gegevens Venéco verwerkt en met welk doel. Ook staan hierin de rechten van de eigenaar van de persoonsgegevens, evenals een cookieverklaring: welke cookies gebruiken de websites van Venéco en waarom. Voor meer informatie of bij vragen, stuur een e-mail sturen naar het privacyteam van Venéco.

Meer over Véneco

Ontdek Venéco & ISO