Moving you forward
0174 350 350Contact

“Alles voor klanten eerst voor onszelf ontwikkeld”

Zo zet early adopter DIKW Intelligence AI in

Als early adopter nieuwe AI-technologie omarmen en inzetten voor je eigen organisatie en bij klanten; dat is de missie van onze samenwerkingspartner DIKW Intelligence. Mark van Berkel en Hugo Koopmans, beide Managing Partner van DIKW, delen hoe zij dat doen. Ook vertellen ze welke uitdagingen zij zien en waarom dit aandacht voor je datawarehouse en datakwaliteit nóg belangrijker maakt. “Gebruik de ontwikkelingen in je voordeel, maar wees je bewust van de risico’s.”

Lees hier meer

Als adviesorganisatie houdt DIKW zich intensief bezig met ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI). Voor zichzelf en voor mkb-klanten. Maar ook om de kennisdeling en samenwerking op het gebied van AI in de regio Utrecht - en in het verlengde daarvan binnen Nederland - te bevorderen. Want sinds enige tijd is DIKW partner van de AI Hub Midden-Nederland. Hier brengen kennispartners, het bedrijfsleven en publieke partners uit de regio AI-kennis samen en bouwen ze aan de regionale AI-strategie die in het teken staat van ‘human centered’.

“Feitelijk horen wij zelf ook bij het mkb, dus we weten tegen welke uitdagingen mkb-organisaties aanlopen”, legt Mark uit. “Wij reserveren een substantieel deel van de omzet om onze kennis op peil te houden, zodat onze adviseurs niet alleen klanten kunnen helpen om AI op poten te zetten maar zichzelf ook blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een hackathon rondom een bepaald thema te organiseren, te kijken wat we er zelf mee kunnen en hoe dit bij klanten toepasbaar is. Wij willen een early adopter van AI zijn. Alles wat we klanten aanbieden, ontwikkelen we eerst voor onszelf. Daar geloven wij in: geen bla bla over wat er allemaal zou kunnen, maar daadwerkelijk laten zien dát het kan en hoe.”

Chat for BI

Hugo: “Een van de ontwikkelingen waar we nu druk mee bezig zijn, is een chatfunctie voor BI: een chatbot waaraan je in het Nederlands vragen kunt stellen. Die vragen worden vertaald in Power BI SQL om zo database query’s uit te voeren en gegevens op te hoesten. Een enorme stap voorwaarts. Want voorheen moest je in Power BI eerst een rapport maken, dan de user experience ontwerpen en daarna bepalen wat voor visualisatie daarbij paste. Nu gaan we ernaartoe dat je als het ware kunt bellen met je Power BI Virtual Assistant om gegevens op te vragen over de klant waarmee je straks een afspraak hebt. En dat je dan in natuurlijke taal een zinnig antwoord krijgt. Luister ook naar onze podcast over chatten met je database in gewone mensentaal. Op korte termijn komt er een Copilot in Power BI, maar de mogelijkheden zullen zich snel verder ontwikkelen. Wij kijken zelf ook naar meer chatachtige oplossingen voor de toekomst. Superspannende ontwikkelingen zijn dat!”

Uitdagingen van AI

Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling kent AI ook de nodige uitdagingen, waarvoor DIKW hard werkt aan oplossingen: 

‘Hallucinerende’ taalmodellen
Veel AI-toepassingen maken gebruik van Large Language Models (LLM), oftewel zeer uitgebreide taalmodellen. Deze taalmodellen ‘hallucineren’ soms. Hierbij levert de query die ze op basis van de vraag hebben samengesteld weliswaar een antwoord op maar niet per se het juiste antwoord. Hugo: “Hoe geavanceerd LLM's ook zijn, het blijven modellen. Die verschillen altijd met wat er in werkelijkheid gebeurt, je kunt dat nooit helemaal vangen in een model.”


Garbage in, garbage out
Deze gangbare IT-uitdrukking gaat ook op voor AI-taalmodellen: incomplete of incorrecte informatie levert uiteraard onbetrouwbare antwoorden op. Dit maakt het steeds belangrijker om bij de ontwikkeling en implementatie van een AI-toepassing te zorgen dat de data juist, volledig en tijdig beschikbaar is voor analysedoeleinden of gebruik in een model. Een datawarehouse en gedegen datamanagement helpen je om dit te bereiken.

Hoe DIKW Intelligence organisaties helpt om AI effectiever in te zetten

Hugo: “Ons advies is: ga als bedrijf tijdig mee met de ontwikkelingen, gebruik ze in je voordeel maar wees je wel bewust van de risico’s.” Wij helpen onze klanten daar graag bij. Bijvoorbeeld door de inspiratiesessies die we samen met Venéco organiseren. Maar ook met onze eigen methodologie om snel en efficiënt een roadmap op te stellen voor mkb-organisaties. Zo ontdekken we samen waar het laaghangend fruit hangt en hoe je dat snel kunt oogsten. Dat hoeft echt niet altijd een uitgebreid traject te zijn. Soms zijn een paar interviews en onze Analytical Roadmap Maturity Scan voldoende om een kleine roadmap op te stellen met use cases die een korte terugverdientijd hebben.”

Wil jij je ook laten inspireren op AI-gebied? Neem gerust contact op! 

Neem contact met ons op!