Moving you forward
0174 350 350Contact

SDG's en Veneco

Venéco’s 3 duurzame doelen voor 2023

Het welzijn van de mens en de verandering van het klimaat staan voor ons hoog op de agenda. Als ICT-leverancier voelen we onze verantwoordelijkheid én nemen we die ook. Daarom proberen we onze activiteiten en processen zo duurzaam mogelijk in te richten. De Verenigde Naties (VN) hebben verschillende duurzame werelddoelen vastgesteld en wij richten ons op de drie die het beste bij ons passen: een goede gezondheid en welzijn voor iedereen, verantwoorde productie en consumptie en de aanpak van klimaatverandering.

Als organisatie staan we naast je 

en helpen we je vooruit

De Sustainable Development Goals van de VN

Om in 2030 tot een duurzame en betere wereld te komen, hebben de verschillende lidstaten van de VN 17 doelen opgesteld die gelden voor alle landen. Dit zijn de Sustainable Development Goals (SDGs). Uitgangspunt voor deze ontwikkelingsagenda is het tegengaan van extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Daar dragen wij als Venéco natuurlijk graag ons steentje aan bij.

Onze duurzame doelstellingen voor 2023

Om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken, richten we ons op drie SDGs die het beste passen bij onze organisatie. Dat zijn:  

  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor iedereen
  • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13: Aanpak klimaatverandering

Hieronder lichten we deze duurzame doelen voor je toe en vertellen er meteen bij wát we doen om deze doelen te bereiken.

Wat doen we om de SDG doelstellingen te bereiken?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij vinden dat het bijdragen aan maatschappelijke doelen een verantwoordelijkheid is voor iedereen. Zo proberen we met deze drie doelen, gericht op welzijn, gezondheid, het klimaat en duurzaam omgaan met middelen, ons aandeel te leveren. Zelfs de kleinste aanpassingen kunnen al een groot verschil maken, zeker als we het sámen doen.

Wil je ook aan de slag met duurzame ICT voor jouw organisatie?

Neem contact met ons op!