Moving you forward
0174 350 350Contact

2 maart 2023 | BLOG

Hoe Venéco’s partner HP aan een duurzame en rechtvaardige wereld werkt 

HP heeft een indrukwekkende ambitie, namelijk om tegen 2030 het meest duurzame en meest rechtvaardige technologiebedrijf ter wereld te zijn. De drie pijlers die hierbij centraal staan, zijn: het bestrijden van de klimaatverandering, het beschermen van mensenrechten en het versnellen van digitale gelijkheid. Hoe deze ambitie vorm krijgt, ook in ons strategisch partnership met HP, vertelt Erik Moltzen, sustainability manager bij HP voor de Benelux, in deze blog.

Impact op klimaat, mensenrechten en digitale gelijkheid

De duurzame ambitie van HP is niet iets van de laatste paar jaar. Al 22 jaar brengt het techbedrijf een duurzaamheidsrapport uit, waarin het niet alleen praat over de visie en strategie op weg naar een betere wereld, maar ook met harde data de behaalde resultaten laat zien. “Onze strategische pilaren zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, waarvan wij geloven dat we de meeste impact kunnen maken”, licht Erik toe. “Dit zijn klimaatactie, mensenrechten en digitale gelijkheid.”

Erik: “Als onderdeel van onze klimaatinspanningen streven we naar het verkleinen van onze CO2 -voetafdruk, het vergroten van circulariteit van onze producten en verpakkingen, en de bescherming en het herstel van bossen te bevorderen. We betrekken onze toeleveranciers bij onze focus op mensenrechten en hoe zij omgaan met hun medewerkers op het gebied van gezondheid en welzijn. Hiervoor hebben we programma's ontwikkeld en strenge regels opgesteld waar onze toeleveranciers aan moeten voldoen.” 

“Verder is digitale gelijkheid een belangrijk onderwerp voor ons in deze tijd van snelle digitale groei en innovatie”, vervolgt Erik. “Helaas hebben veel mensen om verschillende redenen nog steeds niet dezelfde toegang tot technologie. Dit leidt op de lange termijn tot meer beperkingen in banen, opleidingen en de gezondheidszorg. Bij HP zetten we ons op verschillende manieren in om deze achterstand te overbruggen. Zo hebben we samen met KPMG en RobotWise de ‘Robot Playground’ georganiseerd in de herfstvakantie: een tweedaags event voor kinderen om op een speelse manier kennis te maken met technologie, robotica en programmeren. Een event waar ik zelf erg enthousiast over ben en wat zeker wordt herhaald.” 

Duurzaamheid in de ICT-sector

Duurzaam ondernemen is prioriteit voor ICT-bedrijven zoals Venéco en HP. Digitalisering en zeker de productie van de middelen die hiervoor nodig zijn, hebben impact op het milieu. Erik: “Uiteraard heb je grondstoffen nodig om überhaupt iets te kunnen produceren, dat geldt ook voor onze producten. Maar die grondstoffen zijn niet oneindig. Dus wat we kunnen doen om zo effectief mogelijk gebruik te maken van grondstoffen, dat moeten we ook doen. HP is dan ook een van de oprichters van de Responsible Business Alliance: 's werelds grootste industriële coalitie gericht op verantwoord ondernemen in toeleveringsketens. Zowel voor de omgeving als op het gebied van mensenrechten.” 

Circulaire economie, ook voor klanten van Venéco

HP wil verder verantwoord omgaan met de materialen die worden gebruikt voor HP-producten. “We gebruiken steeds meer gerecyclede materialen in onze producten”, geeft Erik aan. “Verder bieden we verschillende diensten aan, zoals het recyclen of terugkopen van oude apparatuur, om zo de circulariteit van onze producten en materialen te verhogen. Dit is onderdeel van ons ‘Design for Circularity’-principe.”

Erik: “Ook klanten van Venéco kunnen hier bewust mee omgaan door te kiezen voor duurzame producten. We leveren onze computerschermen en laptops met deze duurzame standaard, inclusief dezelfde hoge kwaliteit en prestatie. Ook nemen we graag oude apparatuur weer in, zodat wij die een tweede leven kunnen geven of de schaarse materialen kunnen hergebruiken. En dat is ook ons doel. We kunnen onszelf transformeren naar een duurzamer bedrijf, maar waar we anderen hierbij kunnen helpen, is wellicht nóg belangrijker.”

De eerste stappen naar duurzame ICT

“Ieder bedrijf is anders, óók als het gaat om duurzaam ondernemen”, geeft Erik aan. “Wat helpt, is om eens te sparren met andere bedrijven en mensen die hiervoor open staan om te ontdekken wat zij doen op dit gebied. Laat je inspireren. Kijk bij het inkopen van producten, technologie en daarbuiten naar de duurzaamheid van de producten en de ‘duurzaamheid’ van het bedrijf dat de producten verkoopt. Steeds vaker, en wat mij betreft worden we nog ambitieuzer, is duurzaamheid een belangrijker criterium, náást de kwaliteit en de prijs.”

“Binnenkort komt ook ons Amplify Impact programma beschikbaar voor onze ICT-partners in Nederland. Hiermee ondersteunen we hen met uitgebreide trainingen, assessments en duurzaamheidstools om ze te helpen in die groene transformatie. Zo gaan we samen actief aan de slag om wereldwijd te verduurzamen”, besluit Erik.

Meer lezen over duurzame ICT?

Bij Venéco laten we ons graag inspireren door onze strategische businesspartners zoals HP. Wil je meer weten over wat we allemaal doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Lees dan ook eens onze blogs over de duurzame doelen die wij nastreven, onze samenwerking met KPN of ons sponsorship van ADO Den Haag.