Moving you forward
0174 350 350Contact

10 maart 2022 | Blog

Digitale transformatie raakt alle haarvaten van de organisatie

Digitale transformatie. Een veelgehoord begrip. Noodzakelijk voor organisaties om te kunnen overleven in een snel veranderende omgeving. Ronald de Zwart, Accountmanager bij Venéco, geeft een actuele stand van zaken: wat is digitale transformatie, waarom moet het en hoe is de moderne werkplek met Microsoft 365 een belangrijke stap daarin?

Digitale transformatie is meer dan het digitaliseren van documenten of het integreren van digitale technieken in een bedrijfsproces. Digitale transformatie is het adopteren van digitale technologieën, mogelijkheden en oplossingen in élk facet van je organisatie. Inclusief bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, het Internet of Things (IoT) of robotica. Ook data spelen een belangrijke rol, omdat data-analyses leiden tot inzichten voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Digitale transformatie is dus het combineren van alle mogelijkheden tot méér, wat leidt tot grote veranderingen. Daardoor is er niet zo zeer sprake van een technologische, maar vooral van een fundamentele omslag.

Waarom is digitale transformatie nodig?

Het belangrijkste doel van een digitale transformatie is het vinden van nieuwe manieren om te innoveren en om waarde of inkomsten te genereren. Het leidt tot andere bedrijfsprocessen en (verdien)modellen. En dat is nodig voor organisaties om zich staande te houden in een snel veranderende wereld, met wisselende behoeften en wensen. Dankzij een digitale transformatie kunnen organisaties hun businessmodel aantrekkelijk houden voor klanten, nieuwe kansen benutten, en concurrenten en startups vóór blijven.

Strategie aan de basis van de transformatie

Voor een succesvolle digitale transformatie heb je een strategie nodig. Daarmee garandeer je een logische samenhang tussen de verschillende aspecten (medewerkers, techniek en afnemers) en laat je de hele organisatie optimaal mee-ontwikkelen. In zo’n strategie leg je bijvoorbeeld vast hoe je omgaat met nieuwe en oude technologieën. Vaak is bestaande software onmisbaar en nog goed te gebruiken, maar je loopt kans dat deze niet langer compatibel is met nieuwe technologieën en/of niet meer onderhouden wordt. Dat kan leiden tot cyberrisico’s en stilstand in de digitale transformatie. En de koppelingen tussen systemen en data die kenmerkend zijn voor een digitale transformatie, kunnen een gevaar vormen voor de dataveiligheid. Daarom zijn cybersecurity en dataveiligheid belangrijke aandachtspunten in een digitale strategie. Onze eigen specialisten helpen met het ontwikkelen en implementeren van zo’n strategie, om veiligheid én succes van de transformatie te waarborgen.

De moderne werkplek als belangrijke stap

Een belangrijke stap in een volledige en succesvolle digitale transformatie is de moderne werkplek met Microsoft 365, waardoor medewerkers vanaf elk device, vanaf elke plek en op ieder moment met elkaar kunnen samenwerken. Het internationale ICT-onderzoeksbureau Gartner geeft daarbij wel een ‘waarschuwing’: een digitale transformatie is alléén succesvol als naast alle techniek de menselijke factor centraal staat; als klanten en medewerkers volledig zijn meegenomen in het proces. Medewerkers moeten dus niet alleen kunnen omgaan met de technologie van de moderne werkplek, maar persoonlijk ook een optimale digitale ervaring hebben (‘employee experience’). Wij ondersteunt organisaties en medewerkers met de overstap naar de moderne werkplek en met het succesvol benutten van alle mogelijkheden. Door naast de technische inrichting ook adoptieprogramma’s aan te bieden, met trainingen, tips & tricks, maandelijkse webinars en video’s.

Benieuwd hoe voor jouw organisatie de moderne werkplek een succesvolle opstap naar digitale transformatie kan zijn?

Neem contact met ons op