Moving you forward
0174 350 350Contact

21 November 2023 | BLOG

AI inzetten? Zo doe je dat op een verantwoordelijke manier 

Veel bedrijven haasten zich om zo snel mogelijk te profiteren van alle voordelen van AI. Toch kun je beter eerst de consequenties in kaart brengen. Want gaat er iets mis, dan kan dat tot aanzienlijke reputatieschade en financiële verliezen leiden. Of tot forse schadeclaims van gedupeerden. Hoe pas je AI verantwoordelijk toe? In deze blog zetten we enige vraagstukken voor je op een rij. En richtlijnen voor een verantwoord AI-beleid waarmee je AI zorgvuldig en succesvol inzet. 

Als team staan we naast je

en werken we mee aan jullie succes

De enorme ontwikkeling van AI biedt volop kansen om je bedrijfsresultaten te verbeteren, bijvoorbeeld door processen te automatiseren en de productiviteit te verhogen. Maar AI roept ook veel vragen op. Want onjuiste of onethische beslissingen van AI-systemen kunnen je veel reputatieschade en financiële verliezen opleveren. Door goed te anticiperen op mogelijke vraagstukken rondom AI, kun je veel onaangename verrassingen voor zijn. 

AI-vraagstukken 

Privacy en veiligheid: veel AI-systemen verzamelen grote hoeveelheden gegevens. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de bescherming van persoonlijke informatie. Dit kan leiden tot schending van de privacy van gebruikers. Ook bestaat het risico dat AI-systemen deze informatie misbruiken of lekken. 

Bias en discriminatie: AI-systemen kunnen inherente vooroordelen bevatten op basis van de gegevens waarmee ze zijn getraind. Dit werkt discriminatie en ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen in de hand.

Werkgelegenheid en automatisering: met AI kun je bepaalde banen automatiseren. Dit kan bij medewerkers leiden tot zorgen over hun werkzekerheid.  

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: wie is verantwoordelijk voor de acties van je AI-systeem? Zeker bij ongewenste gevolgen, kunnen de juridische consequenties voor je bedrijf groot zijn.  

Richtlijnen om verantwoordelijk om te gaan met AI 

Wil jij AI ook verantwoordelijk toepassen? 

Benieuwd welke mogelijkheden AI jouw organisatie biedt? En hoe je AI op een verantwoordelijke manier inzet? Bij Venéco denken we graag met je mee. Neem meteen contact met ons op.