Weboma en Venéco samen naar de toekomst

Weboma en Venéco bouwen sámen aan de toekomst.

In en rond Venéco

In en rond Venéco

Weboma en Venéco bouwen sámen aan de toekomst.

Je hebt de crisis met succes doorstaan door dicht bij je zelf én bij je klanten te blijven. Je bleef luisteren, puzzelen en zoeken naar wat je klanten ten diepste wensten. Hun geluk vormde het fundament van jouw ontwerp- en bouwactiviteiten. Nu trekt de economie aan en sta je voor de volgende uitdaging: het optimaal faciliteren van je medewerkers om de dienstverlening aan je klanten nóg klantgerichter en efficiënter te maken. Dan kom je als Weboma uit bij Venéco.

‘Mensen vormen het middelpunt van alles wat we doen,’ zegt Pim Koelemij, directeur van Weboma (Westlandse Bouwmaatschappij). ‘Ondanks dat iedereen verschillend is en inzichten in de loop van de tijd kunnen veranderen, proberen we altijd nauw aan te sluiten bij hun wensen en alles steeds zorgvuldig af te stemmen. Deze instelling herkenden wij bij Venéco.

ICT als fundament

In de beoogde innovatie en optimalisatie van Weboma’s dienstverlening speelt ICT een cruciale rol. Een goed geautomatiseerde, efficiënte bedrijfsvoering leidt tot minder risico, minder fouten, minder kosten en meer werkplezier. ‘Daar worden we allemaal gelukkig van,’ aldus Koelemij. In de huidige ICT-omgeving werden medewerkers soms onaangenaam verrast en had Weboma het gevoel zelf de regie te moeten voeren in plaats van zich te kunnen bezighouden met haar passie: ontwikkelen en bouwen.

Ontwerp in uitvoering

‘Juist dát was een kolfje naar onze hand,’ zegt Wilbert Nederpelt van Venéco. ‘Een toekomstgerichte ICT-infrastructuur, gericht op groei en innovatie en op het optimaliseren van cruciale bedrijfsprocessen, waarbij we de klant alle ICT-zorgen uit handen nemen. Dan doen we allebei waarin we het beste zijn!’ Venéco formuleerde een ICT-verbeterplan, stelde een ‘dedicated’ klantteam samen en voert nu de implementatie van de verbeteringen gefaseerd uit. Venéco heeft de regie en neemt Weboma’s systeembeheerder mee in het proces. Straks is Venéco ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de ICT-voorzieningen en overlegt op regelmatige basis met Weboma of de toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling en de ICT-voorzieningen met elkaar in lijn zijn en elkaar versterken. ‘Zo bouwen we sámen aan een succesvolle toekomst,’ aldus beide directeuren bij de ondertekening van het samenwerkingscontract.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!