Rijswijks Lyceum

Het Rijswijks Lyceum is een ‘wereldschool’ waar kinderen vanuit vele culturen worden opgeleid tot slimme burgers. Logisch dat men koos voor een intelligent sluitsysteem van Ikon Verso, gerealiseerd door Venéco. Met de op afstand te programmeren sleutels kan voor iedere medewerker worden bepaald waar zijn/haar grens ligt in het schoolgebouw.

Lees verder...